výstavy
Historie pohřbívání

Výstavní tabule. Pro chebský kostel. Součást trvalé expozice o pohřbívání v Chebu.

zpět