volná tvorba (autorské foto, digitální kresba, tisk)
anděl

Vánoční Vídeň a socha anděla na plášti budovy.

zpět